Psycholog | Psychoterapeuta​

Agnieszka Słaby

„Rozpocznij tam, gdzie jesteś. Wykorzystaj to, co masz. Zrób to, co możesz.” ~ Arthur Ashe

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Konsultacje psychologiczne są skierowane do osób, które potrzebują doraźnej pomocy w związku z aktualnie doświadczaną trudnością życiową. Mogą mieć charakter doradczy, np. w sytuacji różnego rodzaju niespodziewanych zawirowań życiowych lub bieżących problemów w relacjach. W przypadku większych, bardziej utrwalonych trudności mogą przybrać charakter cyklicznych spotkań czyli psychoterapii.

Ta forma pomocy sprawdzi się m. in. w sytuacjach, gdy:

Konsultacje psychologiczne mogą być niewystarczające przy bardziej złożonych wyzwaniach, jakie niesie nam życie. W takich sytuacjach zalecana jest psychoterapia. Poradnictwo psychologiczne jest formą doraźnej pomocy i ogranicza się zazwyczaj do jednego lub dwóch spotkań.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA OSÓB DOROSŁYCH

Psychoterapia indywidualna skierowana jest do wszystkich osób czujących potrzebę wprowadzenia zmian w życiu oraz uzyskania pełniejszego zrozumienia własnych potrzeb i reakcji emocjonalnych. Służy głębszemu poznawaniu siebie, zyskiwaniu wglądu, tworzeniu przeformułowań życiowej narracji klienta oraz poszerzaniu jego samoświadomości.

Ta forma pomocy psychologicznej jest skuteczna m. in. w przypadku doświadczeń takich jak:

Psychoterapia może przynieść też wiele korzyści osobom, które na co dzień nie doświadczają żadnych poważniejszych trudności psychicznych. Jest ona zawsze procesem rozwojowym rozumianym jako droga do pełniejszej realizacji swojego potencjału oraz budowaniu akceptacji dla ewentualnych ograniczeń, na które nie mamy wpływu.
Psychoterapia to wyjątkową forma rozmowy i przekazywania wsparcia. Stanowi ona proces, który może trwać od kilku miesięcy do kilku lat – jest to mocno zależne od potrzeb klienta. Relacja psychoterapeutyczna między klientem a terapeutą jest także przestrzenią, w której poprzez doświadczenie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, bycia w pełni widzianym i słyszanym oraz możliwość autentycznego wyrażania siebie klient może przyjrzeć się różnym aspektom swojego życia, poukładać i zrozumieć je, wyciągnąć potrzebne wnioski oraz uzyskać informacje zwrotne od psychoterapeuty.

PSYCHOTERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW

Terapia par i małżeństw skierowana jest do wszystkich związków, które na swojej drodze napotykają trudności destabilizująco wpływające na ich funkcjonowanie i wzajemne relacje.

W trakcie terapii par psychoterapeuta dba o to, aby w bezpiecznej atmosferze klienci mieli możliwość poprowadzenia dialogu, opartego na otwartości i wzajemnym szacunku. Poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do prowadzenia rozmowy i wsparcie okazywane każdej ze stron, terapeuta pomaga klientom wyrazić swoje emocje, myśli i przekonania oraz zrozumieć przeżycia i odczucia drugiej strony. 

Wzajemna analiza oczekiwań i zachowań partnerów sprzyja wyciąganiu wniosków i szukaniu rozwiązań umożliwiających odbudowanie porozumienia i pokonania kryzysu. Wiodącą intencją staje się zrozumienia tej drugiej strony, a także refleksyjne spojrzenie na siebie, swoje zachowania i myśli – ta wzajemność owocuje możliwością przełamania impasu, jest szansą na powrót bliskości i zaufania w relacji.