Psycholog | Psychoterapeuta​

Agnieszka Słaby

„Rozpocznij tam, gdzie jesteś. Wykorzystaj to, co masz. Zrób to, co możesz.” ~ Arthur Ashe

Psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniu kładzie szczególny akcent na zasoby klienta. Bazuje na poszukiwaniu i wzmacnianiu występujących w jego życiu wyjątków od sytuacji problemowych. Psychoterapeuta zajmuje się historią życia klienta w takim zakresie, w jakim jest to potrzebne do poznania mocnych stron klienta oraz jego unikalnych sposobów radzenia sobie z wcześniejszymi kryzysami. Klient jest ekspertem od swojego życia i wie, co jest dla niego najlepsze.

Czas trwania procesu terapeutycznego nie jest ściśle określony. Psychoterapeuta wspiera klienta w osiągnięciu wyznaczonych przez niego celów w możliwie jak najkrótszym czasie (zazwyczaj między 5 a 10 spotkań - jednak warto podkreślić, że jest to bardzo indywidualna kwestia). Standardowo sesja psychoterapii trwa 50 minut. Kończy się informacją zwrotną dla klienta udzielaną przez terapeutę.

Taki sposób pracy terapeutycznej (BSFT – Brief Solution Focused Therapy) został zapoczątkowany w latach 70-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych w Brief Family Therapy Center w Millwauke. Jego twórcami są Steve de Shazer oraz Insoo Kim Berg.

Główne założenia, czyli filozofia centralna podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu brzmi:

"Jeśli coś działa, rób tego więcej."

"Jeśli coś nie działa, rób coś innego."

"Jeśli coś się nie zepsuło - nie naprawiaj tego."